417-020: 45 Degree Elbow Slip: 2"

417-020

Parts: white goods

Lasco Fittings, 417020BC,SCH40 45 degree Elbow Slip x Slip Read More
$7.50
-
+
$7.50
Lasco Fittings, 417020BC,SCH40 45 degree Elbow Slip x Slip